Image Contour Extraction

Copyright Tristan Aubrey-Jones November 2006.

meandist.m

home Home   up Up   ( Download )


function d = meandist(V); % MEANDIST Mean distance between vectors. % MEANDIST(V) calculates the mean distance between all % all vectors in the matrix of row vectors. %% Sum distance between vectors sz = size(V); total = 0; vlast = V(1,:); for i = 2:sz(1) vi = V(i,:); total = total + norm(vi - vlast); vlast = vi; end %% Average by number of gaps d = total / (sz(1) - 1);